OCENA PRACOWNICZA METODĄ 360 STOPNI - ASSESMENT CENTER

Ocena pracownicza metodą 360 stopni - Assessment Center


 

Assessment / Development Center

Usługa badania kompetencji Assessment/Development Center jest najskuteczniejszą metodą kompleksowej oceny potencjału zawodowego kandydata. Badanie składa się z testów indywidualnych lub grupowych, którym poddawani są uczestnicy. Zadania dostosowane są do rzeczywistych sytuacji, z którymi dany kandydat może mieć do czynienia na co dzień. W wyniku obserwacji jesteśmy w stanie dokonać oceny poziomu zawodowego poszczególnych osób w odniesieniu do stanowiska na jakie aplikują. Możemy również zaprojektować ścieżki kariery, sukcesję stanowisk, zidentyfikować potrzeby szkoleniowe lub zdiagnozować konflikt wewnątrz organizacji. Głównym celem AC jest wyłonienie najlepszych kandydatów na dane stanowisko pracy. W przypadku DC najważniejszy jest rozwój zawodowy i samodoskonalenie pracowników.

Ocena Pracowników „360 stopni”;

Celem projektu oceny “360 stopni” jest dostarczenie biorącym w niej udział osobom informacji zwrotnych o posiadanych kompetencjach. Zainspirowanie ich do planowania własnego rozwoju lub modyfikacji zachowań w miejscu pracy w oparciu o system Extended Disc. Pracownik otrzymując informacje zwrotne dokonuje samooceny, dzięki czemu może porównać opinie osób trzecich z własnym postrzeganiem swojej osoby.

DLA KLIENTÓW


 

Project Manager
Natalia Silarska
tel. +48 (17) 86 26 158
tel. kom. +48 504 170 500
natalias@kkselekt.com

DLA NOWYCH INWESTORÓW


 

Managing Partner 
Przemysław Lewandowski
tel. kom +48 500 026 500 przemyslawl@kkselekt.com

DLA KANDYDATÓW

BIURO


 

KK Selekt Centrum Doradztwa Personalnego
ul. Powstańców Wielkopolskich 2
35-330 Rzeszów, Poland

tel./fax: +48 (17) 871 39 77
kkselekt@kkselekt.com

Rekrutacja inżynierów - baza specjalistów | K&K Selekt